Stěhování Evropská unie, stěhovací práce

Evropská unie

EU byla oficiálně založena dne 1. listopadu 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii. V současnosti se Evropská unie skládá z 27 států s cca půl miliardou obyvatel a se sídlem v Bruselu. Členy Evropské unie jsou tyto státy – Belgické království, Bulharská republiky, Česká republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Maltská republika, Spolková republika Německo, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Slovinská republika, Španělské království a Švédské království. Evropská unie byla založena hlavně z důvodu nastavení jednotného vnitřního trhu což je prostor bez vnitřních hranic. Základem je zajistit volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu se záměrem zvyšování životní úrovně a ekonomického růstu členských států EU. Ve všech těchto členských státech lze neomezeně objednávat a využívat veškeré služby poskytované franchisovou sítí EXTRA STĚHOVÁNÍ. Tato síť má celoevropskou působnost a dle požadavků klienta přesně zajistí a poskytne jakékoli stěhování, vyklízení či přepravu.

Službu stěhování vám spolehlivě a odborně zajistí a poskytnou členové mezinárodní franchisové sítě EXTRA SERVICES.

Státy

Zvolte stát, kde chcete využít naše profesionální stěhovací služby:

Česká republika Česká republika je překrásnou středoevropskou zemí, jejímž hlavním městem je město Praha. Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie. Na ploše necelým 80 000 kilometrů čtverečných žije zhruba deset a půl milionů obyvatel. Na celém území Česka lze objednávat a využívat stěhovacích služeb poskytovaných profesionální franchisovou společností EXTRA STĚHOVÁNÍ.

Chci se stěhovat v České republice

Slovensko Slovenská republika je jedním ze členů Evropské unie. Je to stát, ve kterém se bez problému Češi domluví, neboť jazyk je velmi podobný. Co se týče dopravy, má Slovensko velmi moderní strukturu dopravních sítí. Nejsilnějším zastoupením pracovní síly má sektor služeb. Proto právě na Slovensku poskytují své stěhovací a vyklízecí služby i členové franchisové sítě EXTRA STĚHOVÁNÍ.

Chci se stěhovat na Slovensku

Německo Německo je středoevropským státem které je známé hlavně výrobou kvalitních automobilů jako je Mercedes-Benz, BMW, Daimler či Volkswagen. Byť je Německo relativně malá země, její ekonomický výkonnost je na velmi vysoké úrovni a je jedním z největších exportérů a importérů na světě. Největším obchodním partnerem je pro Německo v současnosti Čína. Zároveň jsou v Německu hojně využívané stěhovací a vyklízecí služby od sítě franchisové společnosti EXTRA SLUŽBY.

Chci se stěhovat v Německu

Polsko Polská republika je překrásný státem, který je členem Evropské unie. Je to jeden z nejvíce katolických států Evropy, kde je i zaveden zákaz potratů. V Polsku se nachází Baltské moře s téměř osmi sty kilometry pobřeží. Zároveň je zde jedna z nejnovějších infrastruktur dálnic, které využívají i všichni franchisanti sítě EXTRA STĚHOVÁNÍ, když zajišťují stěhování z nebo do Polska.

Chci se stěhovat v Polsku

Rakousko Rakousko je stát, který je jedním ze členů Evropské unie. Co se ekonomiky týče, je Rakousko jedním z nejbohatších států světa. Rakousko má velmi významná stavební díla, která je možno vidět například v centru Vídně, Salcburku či Štýrského Hradce. Stěhování i vyklízení vám v celém Rakousku zajistí síť EXTRA STĚHOVÁNÍ.

Chci se stěhovat v Rakousku